Gemini Electronics Partner in consortium met Ten Cate’s Factory of the Future

Consortium met TenCate, Norma e.a. ontvangt € 1,5 miljoen van Provincie Overijssel voor smart production in The Factory of the Future

Provincie Overijssel heeft € 1,5 miljoen ontwikkelingssubsidie toegekend aan een consortium geleid door TenCate voor het openinnovatiecentrum The Factory of the Future. De projectomvang bedraagt in totaal circa € 6 miljoen. Het project heeft als doel de productie van geavanceerde TenCate-materialen, zoals beschermende weefsels, nog efficiënter, duurzamer en slimmer te maken, de zogeheten smart production. Naast initiatiefnemer TenCate heeft gedeputeerde Theo Rietkerk van de provincie Overijssel zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor deze baanbrekende technologische innovatie in de maakindustrie in Oost-Nederland, die van grote betekenis is voor de regionale economie en de (in)directe werkgelegenheid.

Met nieuwe technologieën, zoals digitale inkjettechnologie, zullen in de nabije toekomst tevens nieuwe innovatieve materialen kunnen worden geproduceerd, zogeheten smart materials. De introductie van digitale inkjettechnologie heeft tegelijkertijd als voordeel dat kan worden ingespeeld op individuele klanteisen (‘mass customization’ en ‘on demand delivery’) en dat processen digitaal kunnen worden ingelezen door de koppeling van het productieproces via het internet aan diverse relatienetwerken.

Theo Rietkerk, gedeputeerde Economie, Energie en Innovatie van de provincie Overijssel, heeft zich jarenlang sterk gemaakt voor deze ontwikkeling in de maakindustrie in Oost-Nederland: ‘Innovatie is speerpunt bij de versterking van de concurrentiekracht van ons land. Overijssel geldt als een van de grootste drijvende krachten van de Nederlandse kenniseconomie. Het huidige tijdperk van het internet of things vraagt om het versterken, vernieuwen en verbinden van wat we reeds aan innovatiekracht hebben. Het consortium onder leiding van TenCate levert met dit baanbrekende project een bijdrage aan smart production, smart materials en de ontwikkeling van slimme businessmodellen. Het project is tevens van groot belang voor de regionale economie, het toeleverende MKB en de groei van de regionale werkgelegenheid, zowel direct als indirect. Daarnaast heeft het een aanzuigende werking op andere, ook internationale, bedrijven’.

Een van de belangrijkste huidige activiteiten van het consortium betreft de doorontwikkeling en introductie van de Osiris-technologie van TenCate. Dit is een digitale inkjettechnologie die oorspronkelijk werd ontwikkeld door het Hengelose bedrijf Osiris Inkjet Technology, die door TenCate is voortgezet. Deze continuous inkjet-technologie realiseert zeer hoge productiesnelheden en is voor TenCate bij uitstek geschikt als duurzame veredelingstechnologie voor technisch textiel. Tijdens dit proces wordt een hoogwaardige functionaliteit aangebracht op het substraat. Ook in andere sectoren binnen de (technisch) textielindustrie zou deze innovatie kunnen worden toegepast.

In dit kader is een samenwerking aangegaan met verschillende Twentse ondernemingen, waaronder een aantal MKB-bedrijven en de Norma Groep, die complete mechatronische systemen levert. Het consortium is een voorbeeld van een netwerkstructuur van bedrijven in de sector Materialen en Mechatronica (materialen, machinebouw, componenten, engineering, IT), die in Oost-Nederland sterk is vertegenwoordigd.Het openinnovatiecentrum The Factory of the Future sluit aan bij technologische innovaties in de maakindustrie, waarbij productieprocessen duurzamer worden en onderlinge communicatie en logistieke afstemming in productienetwerken mogelijk worden gemaakt (smart factories-projecten). De projecten beogen een impuls te geven aan de Nederlandse maakindustrie teneinde deze concurrerender, kostenefficiënter en flexibeler te maken. Slimme, technologisch hoogwaardige maakprocessen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan toekomstige groei.

Toekomstige groei is tevens positief voor de werkgelegenheid, in het bijzonder in Oost-Nederland. TenCate heeft in een duurzaam vernieuwde locatie op het bedrijfsterrein in Nijverdal een pilot opgesteld, die tevens mogelijkheden zal bieden voor andere bedrijven om proeven uit te voeren met deze nieuwe digitale technologie. Deze testlocatie zal voor het einde van dit jaar officieel worden geopend. Naar verwachting levert deze ontwikkeling in de komende vijf jaar regionaal ten minste 50 tot 100 directe arbeidsplaatsen op.Naar verwachting zal in de nabije toekomst binnen het consortium nauw worden samengewerkt met andere bedrijven, waardoor tevens nieuwe werkgelegenheid zal ontstaan.

Geplaatst in Nieuws.