+31(0)43 - 36 528 90

Privacybeleid

Gemini Electronics. is ervan overtuigd dat de bescherming van uw persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Wij willen u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop Gemini Electronics persoonsgegevens verwerkt.

Uw persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Gemini Electronics zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verzameld en gebruikt door Gemini Electronics. Deze gegevens zijn klantgegevens die door u zijn verstrekt.


Bedrijfsgegevens

Gemini Electronics.
Vertegenwoordigd door: Vincent Griffioen
Burgemeester van Meeuwenstraat 14
6191 ND BEEK
Nederland
Telefoonnummer: +31-(0)43 3652890
Emailadres: info@geminielectronics.nl 

Wlke gegevens worden door Gemini Electronics vastgelegd

Om uw order of dienst juist te kunnen verwerken worden onderstaande gegevens verzameld door Gemini Electronics. en/of gebruikt voor: informeren, opstellen en verwerken van offertes, orders, bevestigingen en facturen voor uw vraag, order of dienst.

Wij houden u op de hoogte van relevante ontwikkelingen, middels uitnodigingen voor events, onze nieuwskrant en mailings.

Wij verwerken de volgende gegevens om u van dienst te kunnen zijn;
Bedrijfsnaam, voorletters, volledige naam, functie, emailadres, telefoonnummer business, telefoonnummer mobiel, taal. Gedurende een traject worden emailwisselingen, notities en uw interesses bijgehouden.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens

De vastgelegde informatie gebruiken wij om effectief te kunnen werken en u een optimale klantervaring te bieden bij de producten en diensten die wij aanbieden. De gegevens worden uitsluitend verkregen door informatie die vanuit u of uw werkgever aangeleverd wordt. Wij gebruiken de gegevens om met u te communiceren, over: productinformatie, klanttevredenheidsonderzoeken, ondersteuning, e.d. Daarnaast gebruiken wij deze gegevens voor het verbeteren van onze organisatie, producten en diensten.

Wanneer wij informatie gebruiken voor onderzoeken, maken wij gebruik van anonimisering van uw persoonsgegevens, zodat de onderzoeksresultaten niet te herleiden zijn tot identificeerbare personen.

Het delen van uw persoonlijke gegevens, beperken wij zo ver als mogelijk. Wij zullen uw gegevens echter soms moeten delen, voor het verwerken van een order en/of het leveren van een service en dienst. Hiervoor kunnen wij uw gegevens delen met een leverancier en/of bezorgdienst. Dit kan worden doorgegeven naar landen buiten de EU.

Op basis van de grondslagen “Toestemming” – “Wettelijke Verplichting” – “Overeenkomst” worden de verstrekte en verzamelde gegevens door ons vastgelegd.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard

Gemini Electronics bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en zolang als nodig is om onze diensten te kunnen leveren. Dit zal zijn met een maxima van 7 jaar. Als u besluit om te stoppen met het gebruik van onze diensten, verwijderen wij uw persoonsgegevens op uw verzoek.


Gemini Electronics verkoopt uw gegevens niet

Gemini Electronics verkoopt of verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden.
Deze gegevens worden alleen beschikbaar gesteld aan derden die zijn betrokken bij het leveren van de overeengekomen diensten. Onze werknemers en ingehuurde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Al onze medewerkers en ingehuurde derden hebben hiertoe een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

Partners

Gemini Electronics werkt samen met partners om haar gegevens te beheren en op te slaan. Deze partners bevinden zich zowel binnen als buiten de EU. Gemini Electronics kiest voor partners die een adequaat niveau van bescherming van de persoonsgegevens kunnen bieden, hetzij door inachtneming van het EU-VS-privacyschild, de Binding Corporate Rules of door het accepteren van Modelcontractbepalingen zoals aanvaard door de Europese Commissie of via vergelijkbare regels.

Wij zullen uw gegevens echter soms moeten delen, voor het juist verwerken van een order en/of het leveren van een service/dienst. Hiervoor kunnen wij uw gegevens delen met een leverancier en/of bezorgdienst. Dit kan worden doorgegeven naar landen buiten de EU.

Het delen van uw persoonlijke gegevens, beperken wij zo ver als mogelijk

Onze werknemers en ingehuurde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Met organisaties die uw gegevens verwerken controleren wij het privacy-beleid om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Gemini Electronics blijft verantwoordelijk voor deze verwerking(en). De volgende persoonsgegevens kunnen worden verstrekt aan derden: Bedrijfsnaam, Voorletters, volledige naam, functie, emailadres, telefoonnummer Business, telefoonnummer Mobiel, Taal.


Beveiliging

Bij Gemini Electronics zijn we van mening dat goed omgaan met persoonsgegevens essentieel is. We zullen de informatie die u aan ons verstrekt zorgvuldig verwerken. Hiervoor maken wij uitsluitend gebruik van goed beveiligde systemen.

De beveiliging van uw gegevens is belangrijk. Onze website www.geminielectronics.nl is voorzien van SSL-certificering en zorgt voor een betrouwbare en veilige web-omgeving voor onze bezoekers. Onthoud wel dat geen enkele beveiliging 100% veilig is en dat Gemini Electronics de veiligheid niet kan garanderen. We hebben organisatorische en technische maatregelen genomen binnen onze organisatie om het gebruik van uw gegevens te beveiligen.

Wat als we uw gegevens niet mogen gebruiken

Als betrokkene heeft u het recht om de verwerking van persoonsgegevens te weigeren. Wij kunnen u echter geen diensten leveren daar wij deze gegevens nodig achten om u onze dienstverlening te bieden.

Wat zijn uw rechten als betrokkenen

Als betrokkene heeft u recht op inzage, rectificatie, verwijdering, vergetelheid, beperking van de verwerking, menselijke blik bij besluiten, dataportabiliteit, intrekken van de toestemming en bezwaar maken tegen de verwerking. Alle verzoeken hieromtrent, alsmede andere verzoeken omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens binnen Gemini Electronics, kunt u indienen via het e-mailadres info@geminielectronics.nl; waarbij wij het beroep zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de wettelijke termijn zullen verwerken. Bij eventuele klachten, kunt u een klacht indienen bij de privacytoezichthouder.

Wijzigingen in dit Privacy beleid

Dit Privacy beleid kan worden bijgewerkt ten gevolge van wijzigingen in toepasselijke wetgeving of als gevolg van veranderingen binnen ons bedrijf of onze dienstverlening. Eventuele aanpassingen zullen we kenbaar maken via www.geminielectronics.nl/privacystatement.

We raden u daarom aan om dit Privacy beleid regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven. Indien wij wijzigingen maken die serieus op u van invloed zijn, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen, door middel van een e-mail bericht.

©2022 Gemini Electronics b.v. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, gekopieerd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van Gemini Electronics b.v.

2022 Powered and designed by Buzzel